Hvorfor du skal have en Webstrategi

webstrategi

En god webstrategi sætter fokus på godt indhold, effektive arbejdsprocesser og en holdbar onlineinvestering, som kan ses på bundlinjen.

En webstrategi er retningsanvisende for din virksomheds webindsats og bidrager til at realisere virksomhedens online potentiale. Den gode webstrategi giver en fælles samt defineret kurs for webindsatsen, hvilket bidrager til minimerede omkostninger af vedligeholdelse, redesign og optimering. Herudover gør en velprioriteret webstrategi det muligt, at afgøre hvordan du bedst bruger dine ressourcer på udvikling, markedsføring eller vedligeholdelse af din webløsning. En velgennemtænkt webstrategi kan altså øge udbyttet (ROI) af virksomhedens it- og onlinemarketingbudget. Derfor bør en webstrategi udgøre fundamentet for investering i din virksomheds webløsning. Det er blot et spørgsmål om at tage skridtet.

Mål og målgrupper

En webstrategi påbegyndes med at tydeliggøre formålet med, at udarbejde en hjemmeside og hvordan den skal skabe værdi for både kunder, ansatte og andre interessenter. Webstrategien indeholder yderligere beskrivelse af konkrete mål og konkrete KPI’er til at overvåge målopfyldelsen (KPI – nøgletal der gør det muligt at måle graden af målopfyldelse) samt en evaluerings- og opdateringsoversigt.

Få styr på kommunikationen og identiteten

Webstrategien virker sammen med virksomhedens øvrige strategier, såsom forretnings- og kommunikationsstrategi. Integreringen af webstrategien sikre, at denne ensartes med organisationens overordnede mål. Webstrategien skal skabe mersalg, øget selvbetjening, eller bedre kommunikation, afgøre hvilke kapaciteter og investeringer organisationen har behov for.

Analyser viser vejen

En god webstrategi er baseret på god information. Informationen skal afdække din virksomheds potentiale og forventet udbytte af webindsatsen. Dette kan opnås gennem eksempelvis:

  • Forretningsanalyse af mulige forretningsmæssige gevinster hjemmesiden kan realisere.
  • Brugeranalyse af de besøgendes behov og ønsker til hjemmesiden og andre online platforme.
  • Informationsanalyse af indhold og funktioner på hjemmesiden.
  • Webanalyse af hvad der virker i dag og hvad der skal laves om.

Når webstrategien forankres i analyser, opbygges en nødvendig troværdighed og derved undgås for mange politiske diskussioner. Desuden danner disse tal grundlag til, at vise konkrete forbedringer, efterhånden som din webstrategi implementeres.

Mål dine resultater

En god webstrategi indeholder klare målsætninger, for de vigtigste indsatsområder på din virksomheds onlineplatforme. Disse målsætninger kan efterfølgende ligge til grund, for en drejebog over implementeringen. Yderligere inkluderer webstrategien en beskrivelse af, hvordan og hvornår der måles på målsætningerne og hvem der har ansvar for det. Det er vigtigt at evaluere, om der faktisk sker fremskridt på hjemmesiden og om den forventede værdi af online investeringen realiseres.

Som enhver anden strategi, er en webstrategi ikke statisk og bør opdateres årligt for, at sikre fokus på nye online muligheder eller behov samt tilrette sig den teknologiske udvikling.

Kontakt memo it mobil for mere information om en webstrategi og på hvilket niveau din virksomhed kan få glæde af en webstrategi.